• Reklamacje

Nie przyjmujemy reklamacji powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych.